Over Stichting Tina

Doel & Missie

De stichting TINA (het thuisgevoel in Nederland voor mensen van Afrikaanse afkomst) is opgericht om de diversiteit aan mensen die leven in de Nederlandse samenleving te vieren. Wij willen mensen met een Afrikaanse afkomst een ontwikkeling laten doormaken vanuit hun eigen kracht en talent en zich daarmee thuis laten voelen in de Nederlandse maatschappij. Startend vanuit de provincie Groningen wil de stichting TINA doorgroeien tot een organisatie die in Nederland landelijk steun biedt aan de ontwikkeling van mensen van Afrikaanse afkomst en hun initiatieven.

Plan van aanpak

Om deze doelstelling te bereiken wil Stichting TINA in Nederland Afrikaans talent laten zien op het gebied van muziek, dans, eten en kunst. Om deze doelstelling te bereiken doet stichting TINA mee aan de volgende activiteiten in Nederland:

 • Koningsdag , 27 april
 • Bevrijdingsdag, 5 mei
 • Afrikadag
  Wijkdiners met een verhaal in wijken van de gemeente Hoogezand Sappemeer, Groningen, Assen.

  Wijkdiner met een verhaal is een multicultureel wijkevenement, dat door de Stichting TINA is ontwikkeld. Het evenement heeft tot doel om bewoners met verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen en om in de wijk aanwezige talenten op te sporen en uit te vergroten. Het delen van elkaar verhalen en achtergronden en het samen een maaltijd delen zorgen voor saamhorigheid in de wijk en zorgen ervoor dat mensen elkaar kennen op straat in plaats van dat ze altijd langs elkaar heen leven, zoals veel gebeurt in onze hedendaagse samenleving.
  De persoonlijke verhalen van de mensen die worden gedeeld tijdens het evenement worden opgetekend en verwerkt in een wijkboek, dat na afloop van het evenement aan deelnemers en andere belangstellenden persoonlijk wordt uitgereikt. Mensen kunnen zo lezen over de verschillen
  In achtergrond die er zijn. Er zal wederzijds begrip voor elkanders situatie ontstaan. De doelgroep van het evenement is buurtbewoners van jong tot oud, van alleenstaand tot samen wonen, studerend, werkend of werkzoekende en van iedere culturele afkomst. Het evenement beoogt 150 bewoners te bereiken , van wie 120 volwassenen maximal 30 kinderen.

  louis promo wijkdiner sept 2015